Studentprojecten


Julia Marinissen (Vrije Universiteit, MSc Ecology & Evolution)is op 4 september 2023 begonnen aan haar stage voor VeenVitaal.

Julia: “Binnen het project VeenVitaal onderzoek ik de koolstofcyclus van verschillende type oevers in een veenweidegebied. Ik meet CO2-uitstoot en opname, en de afbraak van strooisel in de bodem. Op die manier hoop ik erachter te komen welke beheertypes van oevers bijdragen aan de opslag van koolstof. Ik geniet er ontzettend van om buiten tussen de koeien bezig te zijn met het oplossen van een puzzelstukje binnen de grotere vraag hoe we veenweidegebieden zo duurzaam mogelijk kunnen inrichten. Ik hoop dan ook dat ik met mijn werk kan bijdragen aan een toekomst waarbij zowel boeren als natuur optimaal profiteren van het land.”


Per 3 april 2023 is Julia Molthoff (Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit, MSc Ecology & Evolution) begonnen aan haar afstudeerproject bij VeenVitaal met als thema de biodiversiteit en planteneigenschappen van de vegetatie van natuurvriendelijke oevers.

Julia: “Voor het afstudeerproject van mijn master doe ik bij VeenVitaal onderzoek naar de vegetatie van natuurvriendelijke oevers in het laagveengebied rondom Amsterdam. Mijn project zal zich richten op de biodiversiteit van de vegetatie en welke samenstelling van planteneigenschappen voorkomen op deze natuurvriendelijke oevers. Hiermee hoop ik een beter beeld creëren van de typische vegetatie van een natuurvriendelijke oever, wat vervolgens gebruikt kan worden bij het maken van nieuwe natuurvriendelijke oevers. Ik vind het erg leuk dat ik mee kan werken aan het VeenVitaal project, omdat dit onderzoek bijdraagt aan de bescherming van de mooie natuur die we in Nederland hebben.”


Op 1 mei 2023 is Felix Meijer (Vrije Universiteit: MSc Ecology & Evolution) gestart met zijn stage. Tijdens zijn stage zal hij zich focussen op de invloed van natuurvriendelijke oevers op de microbiële activiteit in de bodem in agrarische veenweide gebieden.

Felix: ”Met mijn achtergrond in micro- en moleculaire biologie vanuit mijn bachelor Biologie (VU), is deze stage een perfecte combinatie van ecologie en moleculaire biologie. Ik zal in samenwerking met Sanne Bethe, assisteren met het meten van koolstoffluxen tijdens veldwerk in juni en augustus. Zelf zal ik bodemmonsters nemen en basale bodemeigenschappen bepalen zoals: pH, vochtgehalte, bodemcompactie en stikstof- en fosforgehalte. Daarnaast zal ik met behulp van een fluor metrisch enzym assay, de snelheid proberen te kwantificeren waarmee bodemmicroben bepaalde koolstof-, stikstof- en fosforverbindingen omzetten in de grond. Het doel is om te kijken of mogelijke verschillen in koolstoffluxen en nutriëntgehaltes tussen verschillende natuurvriendelijke oevers, (gedeeltelijk) kunnen worden verklaard aan de hand van de microbiële enzym activiteit in de grond.”


Studentprojecten 2023