Living Lab


VeenVitaal is een levend laboratorium, oftewel een Living Lab. Een Living Lab is een onderzoeksomgeving in de echte wereld. Bij dat onderzoek zijn uiteraard kennisinstellingen betrokken, maar zeker ook bewoners en gebruikers, beleidsmakers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met alle betrokkenen wordt er gezamenlijk gewerkt aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen – dit noemen we co-creatie.

In het Living Lab VeenVitaal betrekken wij mensen die iets te maken hebben met het veenweidelandschap rondom Amsterdam en de uitdagingen die op dit gebied afkomen. Wij onderzoeken welke veranderingen in gebruik van het veenweidelandschap goed zijn voor de natuur en voor de mens. Hoe precies doen we in overleg met de VeenVitaal partners – dat vogelen we samen uit.

Het doen van onderzoek kent een bepaalde cyclus – maatschappelijke uitdagingen, onderzoeksvragen opstellen, methode bepalen, data verzamelen, data analyseren, interpreteren en uiteindelijk antwoorden geven op gestelde vragen en aanbevelingen maken. Wij betrekken niet-wetenschappers zoveel mogelijk bij de stappen in deze cyclus. Dit betekent dat wij als onderzoekers zelf ook buiten onze comfort-zone stappen om open te staan voor praktische vragen (die heel divers kunnen zijn) en voor ervaringsdeskundigen, en niet alleen voor puur wetenschappelijke zienswijzen. Het proces van mensen betrekken tijdens zoveel mogelijk stappen van het onderzoek zorgt ervoor dat de partners zich ook meer betrokken voelen bij het onderzoeksproces en op basis van de uitkomsten acties kunnen ondernemen. En het zorgt er ook voor dat wij als onderzoekers de uitkomsten beter kunnen begrijpen.

VeenVitaal heeft al een groot en gevarieerd consortium met een nog grotere achterban, en dit zal ons startpunt zijn bij het betrekken van belanghebbenden. Daarnaast zorgen we er ook voor dat mensen van buiten het consortium voldoende kans krijgen om mee te doen en op de hoogte te blijven van onze bevindingen. Wij zijn nu druk bezig met de eerste stappen hierin te zetten, dus hou de agenda en deze pagina in de gaten voor meer informatie.